Afspraak maken (telefonisch en online) – Huisartspraktijk Zoete – Deventer/Colmschate
Header afbeelding
Huisartspraktijk Zoete
Holterweg 108A 7429AH
Deventer/Colmschate

Afspraak maken (telefonisch en online)

De huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten hebben uitsluitend spreekuur op afspraak.

Als u belt voor een afspraak, zal de assistente altijd vragen naar de reden. Zij zal vanuit haar deskundigheid inschatten hoe snel u gezien moet worden en hoeveel tijd u nodig heeft. Voor sommige klachten kan zij u direct telefonisch advies geven door middel van triage, of u in plannen op haar eigen spreekuur. Indien u meerdere klachten, of een afspraak voor meerdere personen wilt maken kunt u dit bij de assistente aangeven. De assistente zal dan kijken dat er meer consult tijd voor u kan worden ingepland.

U kunt telefonisch een afspraak maken of uitslagen opvragen tussen 8 uur en 10 uur, 10.30 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.30 uur. Telefoonnummer: 0570-799032

Voor dringende medische zorg buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Salland met telefoonnummer: 0570-501777.

U kunt vanaf 16 jaar ook online een afspraak maken via MGN. Hiervoor heeft u uw DigiD met sms code nodig. Door op onderstaande link te klikken, wordt u doorverwezen naar de website van MijnGezondheid.net. 

Wilt u meer weten over het inloggen bij MijnGezondheid.net? Voor instructies over het inloggen en gebruik van de app, kunt u op de volgende link klikken: Instructie inloggen mijngezondheid.net en MedGemak app

 

Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage?

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Triage zorgt ervoor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven. Het gaat er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, de huisarts wordt van dit advies op de hoogte gebracht;
  • De assistente vraagt de huisarts u terug te bellen;
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner;
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Nadat u uw vraag kenbaar gemaakt heeft opent de assistente de NHG triagewijzer digitaal en typt de hoofdklacht in de daarvoor bestemde plek en werkt de triagevragen af die de NHG aanbeveelt bij deze klacht. (Zij zal de antwoorden noteren in uw dossier via de SOEP methode en hieruit zal een advies komen dat conform de NHG standaarden is.) Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

De triage wordt uitgevoerd aan de telefoon, aan de balie en in de behandelkamer. De NHG triage wijzer is digitaal op elke computer in de praktijk aanwezig als wel schriftelijk bij de balie. De assistentes hebben allemaal dezelfde taken binnen de praktijk.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.